Aigiri Nandini Nanditha Medhini

JAI MATA DI Song credits:- Bhajan Song:Aigiri Nandini Nanditha MedhiniSinger:Rajalakshmee SanjayLyrics:Adi SankaracharyaMusic:Sanjay ChandrasekharLanguage:SanskritProducer:Rajjat barjatya Aigiri Nandini Nanditha Medhini lyrics in hindi अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुतेगिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृतेजय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरतेत्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरतेदनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुतेजय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब …

Aigiri Nandini Nanditha Medhini Read More »